ltfytf 發表於 2016-8-22 15:09:10

日治第一位公醫 木下穗彥

本帖最後由 ltfytf 於 2016-8-22 15:10 編輯

1906-10-07臺灣日日新報報導
<西來妙手>

木下先生名穗彥,阿公店公醫也。客歲由內渡臺。曾任臺北醫院助手,屢奏奇功。為人和哀(藹)可挹,無論內地人暨本島人,有抱采薪之憂,造廬延聘,亦不計其貧富,利人方便,雖遐邇亦所弗辭,且於藥餌宗正,藥價低廉。几經先生療治,服一二劑立見神效。近頃此處人民沾其再造之恩,實繁有徒。其間有句云:「杏林春色滿,妙手自西來。」斯專為先生詠之也。特表而出之,以彰其盛德。(投函)

https://lh3.googleusercontent.com/e4K2f95V3ncBk7XrQBTjB3YFiTLClfw73kkpoBrfoq6MOU6ZSJDGgexpLuHTN70d-vHifHXwG2yABDLhXkAgjhoWNdPGiZhcAkpK7abpHUq95hYUaD3fKWaBMWXbIRFiUPGOPm00QX0DZFajEa7oBqlwQv9LxxKSocjFVGLyS53C8_jjelB5JPN37IKh3LbOdjFNs43sMEC72Qlh-y6k2xsONiEDqXjaVQU0FLyAkowx99bsL4gb8pYCqh191KDjfynITjmQDQI-jH6xIjjHUzUDcOJcCMjNrafRhu5xc93u7hF-8jqUXJUSR5QLn7wHcDzfo8mpm4y-EXT9LoqUD73stcN0iAUfwdMC66RfrCftMAuSif35wDUHuofC1N1YLrVHWZdQNw-NHUcbsugQnJqGaSdH0N31_Yx79nFx73vFqqosbZnfLbBXt9dp6uQW0OHlBJnwJIfFv7BTQjgBLN60gvxyQTDBfyIqMcaSngugXEmKXdfoRiSGV3OrW6TwquCOLYuxN3oXu93C-xtYk4jpbJdY3IqTT1QNExpxVrPtENUndaTQC8Wg2AQ2S34Ppz6eLtJmfqnHGzKx7yeSamtFbI8TsV9vu7rXZ8cgLq8AJbF1=w535-h832-no

小老闆 發表於 2016-8-25 09:33:59

看到以前的廣告,還真的有一種奇妙的風格

ltfytf 發表於 2016-8-29 15:22:06

對齁, 好像是廣告, 但是事實上真有此人

頁: [1]
查看完整版本: 日治第一位公醫 木下穗彥

本討論區是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利 岡山論壇提醒您!!